ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ช่วงน้ำท่วม


สถานีตำรวจภูธรผักไห่ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรผักไห่

กล้องเขามีให้มองก็ไม่มอง…ไม่รู้ว่าจะแอ๊คกันไปถึงไหน…Tui..

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตาลาน ท้าวเอวมอง..? คงนึกในใจว่า แหม..!..ตกลงจะเอาไงกันแน่ตำรวจผักไห่ นี่มันที่ของฉันนะ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>