วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552

สภ.ผักไห่ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยร่วมแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับจราจร อาวุธยุทโธปกรณ์ และความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และนำก๋วยเตี๋ยวไปบริการฟรี

จาก ชมแบบสไลด์โชว์….วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>