วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร ผกก.สภ.ผักไห่ ร่วมตรวจพื้นที่การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ ณ เทศบาลเมืองผักไห่

S__9920769  S__9920782S__60547094  S__9920778