วันที่ ๑ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๘.๑๐ น. พ.ต.อ.ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร ผกก.ฯ สภ.ผักไห่ นำข้าราชการตำรวจทำความสะอาดด้านหน้าสถานีตำรวจ

12 123 123123 21312