วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผักไห่ พร้อมข้าราชการตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง จิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอผักไห่ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ออกทำความสะอาดสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ เทศบาลเมืองผักไห่

12671 1267012681_0 12679_0