วันต่อต้านยาเสพติด


26 มิ.ย.2555 สภ.ผักไห่ นำข้าราชการตำรวจร่วมพิธีดื่มน้ำสาบานถวายสัตย์ปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอผักไห่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>