วันตำรวจแห่งชาติ 13 ตุลาคม 2553

ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ 13 ตุลาคม 2553 ณ สถานีตำรวจภูธรผักไห่