ร่วมเปิดโครงการ “แกนนำเยาวชนป้องกันยาเสพติด”

ผกก.สภ.ผักไห่ พร้อมชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะแกนนำเยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอำเภอผักไห่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>