ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำรวจอยุธยา ประจำปี 2554


สถานีตำรวจภูธรผักไห่ นำนักกีฬาและข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีเปิดกีฬาภายในตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2554 ณ สนามกีฬากลาง อบจ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>