ร่วมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา

ข้าราชการตำรวจ สภ.ผักไห่ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ณ วัดตึกคชหิรัญ อ.ผักไห่ฯ เมื่อวันที่ 1 ส.ค.55

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>