ร่วมประกวดการฝึกประจำปี 2556

ข้าราชการตำรวจ สภ.ผักไห่ ร่วมประกวดการฝึกประจำปี 2556 ณ ลานหน้า ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2556
414715650949

414716800305

414716901138

414717030062