ร่วมถ่ายภาพหมู่ และฝึกระเบียบแถว

ผกก.สภ.ผักไห่ พร้อมข้าราชการตำรวจถ่ายภาพหมู่ ร่วมกันบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรผักไห่ และผู้กำกับการฯ ได้ทำการฝึกระเบียบแถวข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัย และเป็นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา…

[pe2-gallery album="aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTEwNDczODE4Njk0MzQ2MzM5NjEzL2FsYnVtaWQvNTgwNjA0MjEzMDc0NDUwODU2MT9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>