รายงานสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด 30 ต.ค.2554

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรผักไห่ จังหวัดพระะนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 30 ต.ค.2554

สภาพตู้ยามสายตรวจ ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ฯ

ถึงแม้ไม่มีตำรวจประจำที่ตู้ แต่ก็ยังมีเจ้าที่คอยเฝ้าที่นอนให้

บ้านพักข้าราชการตำรวจถ่าย ณ วันที่ 29 ต.ค.54

ลานกีฬาเอนกประสงค์ตำรวจผักไห่ และพื้นที่โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>