รัฐมนตรีสาธารณสุขฯ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ อ.ผักไห่

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2554 เวลาประมาณ 10.00 น. นายวิทยา บูรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โดยได้มอบชุดรักษาพยาบาลให้ผู้นำชุมชน และ อสม. เพื่อใช้งานในการรักษาผู้ประสบภัย และเครื่องอุปโภคบริโภค เรือท้องแบน ให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยในอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>