มอบสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2554 กรมวังผู้ใหญ่และคณะฯ เป็นผู้แทนมอบสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชนุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดลาดชิด ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรมอยู่ระหว่างอัพโหลด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>