พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔

พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ก.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด
พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>