พ.ต.อ.ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร ผกก.สภ.ผักไห่ ออกตรวจการจราจรและป้องกันเหตุ ตลาดสดกีพัฒนา ได้จัดระเบียบแม่ค้าและหาแนวร่วมในการป้องกันอาชญากรรม

2   3 6   7