วันพุธที่ ๑๓ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร ผกก.สภ.ผักไห่ อบรมจิตอาเฉพาะกิจฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

S__6160447 S__6160443 S__6160444 S__6160445582010 582011