ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

แนะนำผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ท่านใหม่ ซึ่งท่านเคยดำรงตแหน่ง ผบช.ภ.3

พล.ต.ท.กฤษฎา  พันธุ์คงชื่น

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1