คณะผู้แทน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยากรกิติคุณฯ ได้ประทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอผักไห่

คณะผู้แทนฯ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยากรกิติคุณฯ ได้ประทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2554ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>