ผู้กำกับการฯ ประชุมปล่อยแถวสายตรวจ

พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ ร่วมเคารพธงชาติ พร้อมประชุมปล่อยแถวสายตรวจ เพื่อมอบนโยบาย และกำชับการปฏิบัติงานในการออกตรวจ และการให้บริการประชาชน ของเจ้าหน้าที่สายตรวจ ตามพันธะสัญญา “บริการดุขญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว”