ผู้การฯ ออกตรวจเกาะเมืองอยุธยา

พล.ต.ต.อนุรักษ์ แตงเกษม ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ออกตรวจพื้นที่ประสบภัยภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พร้อมได้วางมาตรการในการรักษาบ้านเรือนและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และการให้ความช่วยเหลือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>