ผกก.แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ตำรวจผักไห่

ผกก.สภ.ผักไห่ แจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัวตำรวจผักไห่ ซึ่งเป็นสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากตำรวจภูธรภาค 1 และท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาในเบื้องต้น

น้ำดื่มเป็นสิ่งสำคัญมากในขณะนี้ เนื่องจากกำลังขาดตลาด

ส่วนนี้คือยาเส้นไว้สำหรับอุดฟันเวลาปวด หรือใช้แทนยาสีฟัน

พยายามเฉลี่ยสิ่งของที่มีอยู่ให้ครบกันทุกคน

ฮืม..อยู่ข้างหลังได้รับก่อนอีกแหละ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>