ปล่อยแถวสายตรวจ รักษาความปลอดภัยงานลอยกระทง 2554

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2554 ผกก.สภ.ผักไห่ ปล่อยแถวสายตรวจเพื่อป้องกันเหตุ ในวันลอยกระทงประจำปี 2554 หน้าหมู่บ้านอยุธยาคันทรี่โฮม ที่ทางเทศบาลตำบลผักไห่ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามเป็นประจำทุกปี

ประชุมชี้แจงสายตรวจให้กวดขันจับกุมผู้ที่เล่นพลุดอกไม้ไฟ ที่เป็นอันตรายแก่ประชาชนที่มาเที่ยวงานลอยกระทง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>