ประมวลภาพการฝึกทบทวนประจำปี 2553

ประมวลภาพการฝึกทบทวนประจำปี 2553 ของสถานีตำรวจภูธรผักไห่ พ.ต.ท.ภูบดี ศรศิลป์ ทำหน้าที่ครูฝึก ควบคุมการฝึก โดย พ.ต.ท.ไพศาล แย้มบางยาง
ฝึกประจำปี2553

สไลด์โชว์ ประมวลภาพการฝึกทบทวนประจำปี 2553