ประชุม กต.ตร.


ผกก.สภ.ผักไห่ รองประธาน กต.ตร.สภ.ผักไห่ ได้เชิญคณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันที่ 4 พ.ค.2555 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนผ่านทาง กต.ตร.ฯ และได้แนะนำตัวนายตำรวจที่มารับตำแหน่งใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>