ประชุม กต.ตร. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติ


สถานีตำรวจภูธรผักไห่ ได้เชิญคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน สถานีตำรวจภูธรผักไห่ (กต.ตร.สภ.ผักไห่) ประชุม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.อนุรักษ์ แตงเกษม ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเป็นประธานในการประชุม และมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้สนับสนุนกิจการของสถานีตำรวจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>