ประชุมสภากาแฟ สภ.ผักไห่


พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ จัดให้มีการประชุมสภา​กาแฟ พบปะหารือ พูดคุยปัญหา ระดมสมอง เพื่อร่วมกันแก้ไขปั​ญหาในการให้บริการประชาชนในแต่ละด้าน ให้เป็นไปตามพันธะสัญญา “บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว” โดยได้เชิญคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจ (กต.ตร.สภ.) ร่วมประชุมในโอกาสเดียวกัน