ประชุมตำรวจ เพื่อมอบนโยบาย


ผกก.สภ.ผักไห่ ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อรับทราบนโยบายจากหน่วยเหนือ เกียวกับการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ การปรับปรุงงานโรงพักเพื่อประชาชนตามคำแนะนำจากการตรวจของ จเรตำรวจ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>