ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด


ผกก.สภ.ผักไห่ เรียกประชุมนายตำรวจ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และการจัดทำแฟ้มข้อมูลโรงพักเพื่อประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจของ ตำรวจภูธรภาค 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>