บ.น้ำตาลราชบุุรี และราชบุรีเอทานอล มองสิ่งของช่วยน้ำท่วม อ.ผักไห่

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.54 บริษัทน้ำตาลราชบุรีฯ และบริษัทราชบุรีเอทานอล ได้มามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.อยุธยา โดยมีคุณปรีดา วัฒนะ ให้การต้อนรับ

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>