น้ำใจจากครอบครัว นิพนธ์ พร้อมพันธุ์

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2554 ครอบครัว นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ นำโดย คุณ นราธิป พร้อมพันธุ์ และคณะได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชน และถวายถุงยังชีพแด่พระสงฆ์ วัดฤาชัย ตำบลกุฎี อ.ผักไห่ฯ พร้อมแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>