ทำความสะอาดรอบสถานที่ทำการ บ้านพัก

ข้าราชการตำรวจ สภ.ผักไห่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำการ อาคารบ้านพักประจำสัปดาห์ เพื่อให้เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาติต่อราชการ และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>