ตำรวจผักไห่ สู้ภัยน้ำท่วม ป้องกันอาคารบ้านพักฯ

เนื่องจากสถานีตำรวจภูธรผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม จึงประสบปัญหาน้ำท่วมอาคารที่ทำการ และบ้านพักข้าราชการตำรวจ เป็นประจำทุกปี แต่เรื่องบ้านพักพวกเราก็ไม่ค่อยวิตกกับเรื่องนี้มากนัก คงเป็นห่วงแต่เรื่องอาคารที่ทำการด้านหน้าสถานีฯ ที่จะเป็นจุดให้บริการประชาชนที่มาแจ้งความ ติดต่อราชการ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ อันดับแรก

แนวป้องกันน้ำท่วม

วันนี้ตำรวจผักไห่ อยุธยา จึงมาร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม โดยร่วมกันสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมอาคารที่ทำการสถานีำตำรวจ บ้านพักผู้กำกับฯ และบ้านพักตำรวจด้านข้างสถานี ส่วนบ้านพักด้านหลังสถานี คงทำได้เฉพาะทางเดินเข้า-ออก เท่านั้น เนื่องจากภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างแนวป้องกันฯ
ตำรวจผักไห่ สู้ภัยน้ำท่วม

พลาดไม่ได้ครับที่จะเก็บภาพกิจกรรมเหล่านี้มาแบ่งปัน สำหรับท่านที่ติดตามสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับสถานีตำรวจภูธรผักไห่

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>