ตรวจโรงพักเพื่อประชาชน ประจำปี 2554


พ.ต.อ.นครพัฒน์ พรหมพันธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าชุดตรวจราชการตำรวจภูธรภาค 1 ชุดที่ พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจประเมินผลโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ที่สถานีตำรวจภูธรผักไห่ ประจำปี 2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>