ผกก.สภ.ผักไห่ ออกตรวจจุดบริการประชาชน

พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ ออกตรวจจุดบริการประชาชน และจุดควบคุมวินัยจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 พร้อมได้มอบนโยบายในการปฏิบัติฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการฯ โดยเน้นการให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจประชาชน ตามพันธะสัญญา “บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว” และเพิ่มความเข้มในการกวดขันวินัยจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>