จุดบริการเรือรับส่งนักเรียน

เนื่องจากโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่อำเภอผักไห่ เริ่มเปิดเรียนแล้ว แต่ยังมีบางพื้นที่ ที่น้ำยังท่วมสูงรถยนต์รับส่งนักเรียนไม่สามารถเข้าถึง สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จึงได้จัดเรือบริการรับส่งนักเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>