คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับรอง ผบช.-ผบก.

ก.ตร.คลอด197รองผบช.-ผบก. “มาร์ค”ตรวจทุกชื่อเอง
police thai
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) เดินทางมาเป็นประธานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 10/2553 โดยมีวาระสำคัญคือเรื่องพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้าย ระดับผู้บังคับการ (ผบก.) ถึง รองผู้บัญชาการ (รองผบช.) วาระประจำปี 2553 ทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ 67 ตำแหน่ง และโยกย้ายสับเปลี่ยนอีกจำนวนมาก โดยมี พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)ให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี จะหารือกับผบ.ตร.ภายในห้องรับรอง เป็นเวลา 15 นาที ก่อนเข้าประชุมก.ตร. โดยมีผู้บัญชาการหน่วยต่างๆ มารอชี้แจงต่อก.ตร.ด้วย ขณะที่กำหนดการใช้ห้องประชุมได้เตรียมห้องประชุม2 รองรับไว้ด้วย กรณีที่จำเป็นต้องมีการแยกห้องเพื่อประชุมคณะกรรมการคัดเลือกด้วย

ลากยาว5ชม.”ศิริโชค”นั่งลุ้นตลอด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องจากการประชุม ก.ตร.ใช้เวลายาวนานถึง 5 ชั่วโมง ทำให้ นายอภิสิทธิ์ยกเลิกภารกิจเป็นประธานยกเสาเอกโครงการบ้านมั่นคงชุมชนสร้าง สรรค์พัฒนา ที่เทศบาลเมืองรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา “ปฏิรูปที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยโดยขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่น” ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี อย่างไรก็ตาม ตลอดการประชุม ก.ตร.มีนายศิริโชค โสภา ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ คนใกล้ชิดนายอภิสิทธิ์ เดินทางมารออยู่บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ใช้เป็นที่ประชุม ก.ตร.อยู่ตลอดเวลา

พล.ต.ต.ประวุฒิ ถาวรศิริ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้บังคับการ ถึงรองผู้บัญชาการ วาระประจำปี 2553 ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และโยกย้ายสับเปลี่ยน รวม 197 ตำแหน่ง โดยจะสามารถนำเสนอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมได้ภายใน 20-25 วัน พร้อมยืนยันว่า ทุกตำแหน่งผ่านการพิจารณาตามหลักอาวุโส และความรู้ ความสามารถ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายที่ออกมาก่อนหน้านี้

“ที่ต้องใช้เวลาในการประชุมนาน เนื่องจากติดขัดคุณสมบัติในบางตำแหน่ง ที่ ก.ตร.บางท่านทักท้วงเรื่องความเหมาะสม 2-3 ตำแหน่ง ก็ต้องพิจารณากันใหม่แต่สุดท้ายก็เรียบร้อย ที่พิจารณากันนาน เพราะนายอภิสิทธิ์ ดูรายชื่อทุกคน และโดยภาพรวมการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็พอใจ”

ยกระดับโรงพักทั้งหมด มีตำแหน่งเพิ่มขึ้น อีก 1,144 ตำแหน่ง

พล.ต.ต.ประวุฒิ กล่าวอีกว่า ก.ตร.ได้พิจารณาวาระยกระดับโรงพัก ซึ่งมีมติให้ยกระดับโรงพักทั้งหมด โรงพักที่มีสารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้าสถานี ยกให้มีผู้กำกับการ (ผกก.) เป็นหัวหน้าสถานี จำนวน 142 โรงพัก และโรงพักที่มีสารวัตร เป็นหัวหน้าสถานียกให้เป็นสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานี จำนวน 144 โรงพัก จะมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากการยกระดับอีก 1,144 ตำแหน่ง ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ ตร.ต้องมาออกกฎการแต่งตั้งตำแหน่งที่เปิดใหม่ โดย ก.ตร. มีแนวทางให้พิจารณาหัวหน้าสถานีเดิมหากมีคุณสมบัติครบให้เลื่อนตำแหน่งสูง ขึ้นเป็นหัวหน้าสถานีที่เดิม ทั้งนี้จะให้ทันการแต่งตั้งพร้อมกับวาระประจำปี โดย ให้มีการแต่งตั้งไปตามกฎกติการแต่งตั้งปกติ

เพื่อน”ผบ.ตร.-น.1ขยับขึ้นรองผบช.น.

ข่าวแจ้งว่า รายชื่อนายพลตำรวจที่ผ่านความเห็นชอบของ ก.ตร. ประกอบด้วย พล.ต.ต.วรัญวัส การุณยธัช รองจเรตำรวจ (จตร) (สบ 7) เป็น รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ศักดา ชื่นภักดี ผบก.ตม.3 เพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายตำรวจ (นรต.) รุ่น 36 เพื่อนร่วมรุ่น พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบช.น.ขยับ เป็น รองผบช.น. พล.ต.ต.อนุชัย เล็กบำรุง ผบก.น.5 นรต.28 เพื่อนร่วมรุ่น พล.ต.อ.วิเชียร ขึ้นเป็น รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สาโรจน์ พรหมเจริญ ผบก.น.2 เป็น รองผบช.น. พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว ผบก.น.9 เป็น รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบก.อคฝ. เป็น ผบก.น.9 พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย ผบก.ประจำบช.น. เป็น ผบก.อก.บช.น. พ.ต.อ.รณศิลป์ ภู่สาระ รอง ผบก.ป. นรต.36 เป็น ผบก.ศสส.บช.น. พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูตร ผบก.ศสส.บช.น. เป็น ผบก.ส.3 พ.ต.อ.สมชาย พัชรอินโต รอง ผบก.น.5 นรต.36 ดูแลบ้านพักนายอภิสิทธิ์ เป็น ผบก.น.5 พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบก.อก.นรป. นรต.36 คนสนิท พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็น ผบก.น.6 พล.ต.ต.สมวุฒิ วรรณพิรุณ ผบก.น.4 เป็น ผบก.รฟ.

พล.ต.ต.สำเริง สุวรรณพงศ์ ผบก.น.3 เป็น ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผบก.น.7 พ.ต.อ.ศานิตย์ มหถาวร รอง ผบก.ป. ขึ้นเป็น ผบก.น.3 พล.ต.ต.สุธีร์ เนรกัณฐี ผบก.จต.2 เป็น ผบก.น.4 พ.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง รอง ผบก.ส.2 ขึ้นเป็น ผบก.อคฝ. พล.ต.ต.วีระพัฒน์ ตันศรีสกุล ผบก.อก.บช.น. เป็น ผบก.อก.นรป.
พล.ต.ต.คำรบ ปัญญาแก้ว รอง ผบช.ภ.1 เป็น รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ รอง ผบช.ภ.8 เป็น รอง ผบช.ภ.1

เด้ง”ผู้การฯนนท์”ประจำเซ่นบึ้ม

พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ ผบก.กยศ. เป็น ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เด้ง พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ไปประจำ ผบช.ประจำ บช.ภ.6 เนื่องถูกมองว่าคุมสถานการณ์ไม่ได้เพราะเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่หลายครั้ง ย้าย พล.ต.ต.สุรชัย สืบสุข ผบก.ภ.จว.อ่างทอง นรต.28 เพื่อนร่วมรุ่น ผบ.ตร.มาแทน ย้าย พล.ต.ต.เมธี กุศลสร้าง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็น ผบก.ภ.จว.อ่างทอง พล.ต.ต.วัฒนา เขตสมุทร ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด เป็น ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม เป็น ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ

พล.ต.ต.โกศล พัวเวส รอง ผบช.ส. เป็น รอง ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.สุวิระ ทรงเมตตา รอง ผบช.ภ.2 เป็น รอง ผบช.นรต. พล.ต.ต.กฤษฎิศักดิ์ วิชชารยะ รองผบช.นรต. เป็น รอง ผบช.ส. พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เป็น ผบก.ภ.จว.ระยอง พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบก.ภ.จว.ระยอง ขึ้นเป็น รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผบก.ภ.จว.ตราด ขึ้นเป็น รอง ผบช.ศ. พล.ต.ต.เดชา ชวยบุญชม ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ขึ้นเป็น รองผบช.ภ.3 พ.ต.อ.ธนวุฒิ โพธิ์ชุ่ม รอง ผบก.ภ.จว.เลย เป็น ผบก.ภ.จว.อุดรธานี พล.ต.ต.สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี ขึ้นเป็น รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.กรกต สาริยา ผบก.ภ.จว.ศรีษะเกษ ขึ้นเป็น รอง ผบช.ภ.3

เด้ง”วิสุทธิ์”มือปราบมากฉายาเก็บกรุ

พล.ต.ต.รังสรรค์ สุขสวคนธ์ ผบก.ศสส ภ.3 เป็น ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พ.ต.อ.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี รอง ผบก.ศสสภ.3 ขึ้นเป็น ผบก.ศฝร. ภ.3 พ.ต.อ.บุญยศ บุญไพศาล รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี ขึ้นเป็น ผบก.ภ.จว.ยโสธร พล.ต.ต.จักรทิพย์ โหละสุตสกุล ผบก.ศฝร.ภ.3 เป็น รอง ผบช.ภ.3 ย้าย พล.ต.ต.พิสัณห์ อาวีกรวรเทพนิตินันท์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย เป็น ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร คาดว่าคุมสถานการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงไม่ได้ พล.ต.ต.บุญจันทร์ นวลสาย ผบก.ภ.จว.เลย เป็น ผบก.ภ.จว.อุดรธานี พ.ต.อ.สิทธิพร โนนจุ้ย ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร เป็น ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

พล.ต.ต.สายัณห์ กระแสแสน ผบก.ภ.จว.ยะลา ขึ้นเป็น รอง ผบช.ศชต. พล.ต.ต.โชติ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.กองตรวจราชการ 5 จต. เป็น ผบก.ภ.จว.ยะลา พ.ต.อ.ชาญ วิมลศรี รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ขึ้นเป็น ผบก.สส.ศชต. พล.ต.ต.นราศักดิ์ เชียงสุข ผบก.ศสส.ศชต. เป็น ผบก.ภ.จว.สตูล พ.ต.อ.สาคร ทองมุณี รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ขึ้นเป็น ผบก.ภ.จว.ตรัง พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทร์สว่าง ผบก.ภ.จว.ตรัง ขยับเป็น รอง ผบช.ภ.1 เด้ง พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร รอง ผบช.ภ.9 เก็บกรุ เป็น รอง ผบช.กมค. ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า พล.ต.ต.วิสุทธิ์ บุกจับกุมบ่อนการพนันและโต๊ะพนันบอลหลายแห่งใน บช.ภ.9 สร้างความไม่พอใจให้กับนักการเมืองหลายคน รวมทั้งเจ้าของบ่อนที่ใกล้ชิดนักการเมือง โยก พล.ต.ต.สุดใจ ญาณรัตน์ รอง ผบช.ภ.9 เป็น รอง ผบช.ภ.8 พล.ต.ต.วิษณุ ม่วงแพรศรี ผบก.ประจำ บช.ภ.8 เป็น รอง ผบช.ภ.9

“สุพิศาล”นั่งกองปราบเด้งผบก.ทล.

พล.ต.ต.พิสุทธิ์ พุ่มพิเชฏฐ์ รอง ผบช.สตม. เป็น รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.สุเทพ เดชรักชา ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็น รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.นรบุญ แน่นหนา ผบก.จต. เป็น ผบก.ทล พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืช ผบก.กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ เป็น ผบก.รน. พ.ต.อ.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รรท.ผบก.ป. เป็น ผบก.ป. พล.ต.ต.สุรพงษ์ ศิริภักดี ผบก.รฟ. เป็น ผบก.สกพ. พล.ต.ต.สมยศ พรหมนิ่ม ผบก.ทล. เป็น ผบก.จต. พล.ต.ต.ชาญเทพ เสสะเวช ผบก.รน.ขึ้น เป็น รอง ผบช.ส. พ.ต.อ.นิพนธ์ เจริญผล รอง ผบก.ปคม. เป็น ผบก.ประจำ บช.ก.พล.ต.ต.สุรพล ทวนทอง รอง ผบช.ก. เป็น รอง ผบช.จต. พ.ต.อ.สุรชัย ควรเตชะคุปต์ รอง ผบก.ศสส.ภ.7 เป็น ผบก.ปปป

พล.ต.ต.วิสนุ ประสาททองโอสถ ผบก.ตม.2 เป็น รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี ผบก.ส.2 เป็น ผบก.ตม.2 พล.ต.ต.ดำริห์ โชตเศรษฐ์ รองผบช.น. เป็น รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.สุรพล ธนโกเศศ รอง ผบช.ภ.1 เป็น รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ผบก.ตท. เป็น ผบก.อก.สตม. พ.ต.อ.นุชิต ศรีสมพงษ์ รอง ผบก.ศสส.สตม. เป็น ผบก.ประจำ สตม. พ.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบก.สบส. เป็น ผบก.ตม.3

“ผู้การเชียงใหม่” ผงาดรองผบช.ภ.5

พ.ต.อ.ธงชัย โตงาม รอง ผบก.ส.1 ขึ้น เป็น ผบก.ส.2 พล.ต.ต.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี เป็น ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ คนใกล้ชิดนายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตร ขึ้น เป็น รอง ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.ปิยะพล โมกวรรธนะ ผบก.ศูนย์บริการทางการศึกษา นรต. เป็น ผบก.ส.1 พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ ปานสาคร ผบก.กองนิติการ เป็น ผบก.อก.ส. พล.ต.ต.อรรณพ ปิ่นแจ้ง ผบก.ส.3 เป็น ผบก.ประจำ ส. พล.ต.ต.ภูวดล วุฑฒกนก ผบก.จต.6 เป็น รอง ผบช.สทส. พล.ต.ต.จตุรงค์ โชติดำรง รอง ผบก.จต. เป็น ผบก.ยุทธศาสตร์ สทส. พล.ต.ต.สุชาติ กังวารจิตต์ รอง ผบก.กองตำรวจสื่อสาร สทศ. เป็น ผบก.กองตำรวจสื่อสาร สทส.

พ.ต.อ.เกษมสันต์ บุญญากาญจน์ รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เป็น ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน พ.ต.อ.ชัชวาล วชิรปราณีกูล รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เป็น ผบก.ศฝร.ภ.5 พ.ต.อ.พงษ์ศักก์ เชื้อสมบูรณ์ รอง ผบก.ศสส.ภ.5 เป็น ผบก.ภ.จว.แพร่ พล.ต.ต.จำลอง น้อมเศียร ผบก.ศสส.ภ.6 เป็น ผบก.ภ.จว.ตาก พ.ต.อ.ประเสริฐ กาฬรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก เป็น ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร พ.ต.อ.ชนิน พรหมไพบูรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก เป็น ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ ผบก.การศึกษาและประกันคุณภาพ บช.ศ. เป็น เลขาตร. โยก พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ ลก.ตร.เป็น ผบก.การศึกษาและประกันคุณภาพ บช.ศ.

คนสนิท”สุเทพ”นั่งรอง ผบช.ภ.8

พล.ต.ต.ฉลองชัย บุรีรัตน์ ผบก.ภ.จว.แพร่ เป็น ผบก.ภ.จว.น่าน พ.ต.อ.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รอง ผบก.ทล. เป็น ผบก.ภ.จว.พิจิตร พ.ต.อ.สุวรรณ เอกโพธิ์ รอง ผบก.ส.1 เป็น ผบก.ศสส.ภ.5 พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ผบก.กองบังคับการปกครองนรต. เป็น ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี พล.ต.ต.กำพล ทับทิมไทย ผบก.ส.1 เป็น ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ขึ้น เป็น ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.เทศา ศิริวาโท ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี คนสนิท นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นเป็น รอง ผบช.ภ.8 พล.ต.ต.บุญส่ง พาณิชอัตรา รอง ผบช.น.เป็น รอง ผบช.ภ.8 พล.ต.ต.วิทยเดช วรดิลก ผบก.ภ.จว.ระนอง เป็น ผบก.ภ.จว.กระบี่ พล.ต.ต.วิทูร ธรรมรักษา ผบก.ศฝร.8 เป็น ผบก.ภ.จว.ระนอง พ.ต.อ.สุวรรณ ลีลาภรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขึ้นเป็น ผบก.ศฝร.8

พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบก.ปส.2 ขึ้นเป็น รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.อาชวันต์ โชติเสถียร ผบก.อก.ปส. เป็น ผบก.ปส.2 พ.ต.อ.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รอง ผบก.อก.ปส เป็น ผบก.อก.ปส.พ.ต.อ.สุธีร์ โสตถิทัต รอง ผบก.สกบ. เป็น ผบก.ประจำ ภ.8 พล.ต.ต.สราวุธ พีรานนท์ ผบก.ภ.จว.กระบี่ เป็น ผบก.สรรพาวุธ พล.ต.ต.เรวัช กลิ่นเกสร ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี เป็น รอง ผบช.ภ.7 พ.ต.อ.ธยาฤทธิ์ เอกเผ่าพันธ์ รอง ผบก.อก.ภ.7 เป็น ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พ.ต.อ.วีระ บุตรโพธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็น ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

โยก”ผู้การสระแก้ว”คุม”ปคบ.”

พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ ผบก.พฐก. เป็น รอง ผบช.สพฐ. พ.ต.อ.สังวรณ์ ภู่ไพจิตรกุล รอง ผบก.ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เป็น ผบก.สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พ.ต.อ.อภิรัตน์ ปรักกมะกุล รอง ผบก.ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 เป็น ผบก.พฐก. พล.ต.ต.สัญชัย ไชยอำพร ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี เป็น รองผบช.ภ.2 พล.ต.ต.ธีระยุทธ ธรรมสาโรช ผบก.อก.ส. เป็นผบก.ภ.จว.สระแก้ว พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว เป็น ผบก.ปคบ. พล.ต.ต.จตุรงค์ ภุมรินทร์ ผบก.ปคบ. เป็น รองผบช.จต. พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชาญพนา ผบก.ภ.จว.ยโสธร เป็น ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว ผบก.วน. เป็น ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ พ.ต.อ.วันชาติ คำเครือคง รอง ผบก.กองยุทธศาสตร์ เป็น ผบก.กองยุทธศาสตร์

พล.ต.ต.ชวลิต ชาญเวช ผบก.ภ.จว.พิจิตร เป็น ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ พล.ต.ต.โชติ วีรเดชคำแหง ผบก.อก.ภ.6 เป็น ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.ต.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ ผบก.อก.ภ.1 เป็น ผบก.ภ.จว.จันทบุรี พล.ต.ต.สมเกียรติ คำนิยาย ผบก.ประจำ ตชด. เป็น รอง ผบช.ตชด. พล.ต.ต.ยุทธนา ตุงคะเสน ผบก.ประจำ ตชด. รอง ผบช.ตชด. พ.ต.อ.ลิขิต สุทธะพินทุ รองผบก.สสน. ตชด. เป็น ผบก.กฝ. ตชด. พ.ต.อ.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบก.ปคม. เป็น ผบก.สสน.ตชด. พล.ต.ต.วิศิษฐ์ เอมประณีตร์ ผบก.นรต. ขึ้นเป็น รอง ผบช.นรต. พ.ต.อ.สุรพล ศรีวงศ์ รอง ผบก.บริการทางการศึกษา นรต. เป็น ผบก.กองบังคับการศึกษา นรต.พ.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รศ.(สบ.5 ) เป็น ผบก.อก.นรต.

พ.ต.อ.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รอง ผบก.กองทะเบียนพล เป็น ผบก.กองทะเบียนพล พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบช.ภ.7 เป็น รอง ผบช.สกพ. ขณะที่ พ.ต.อ.พินิต มณีรัตน์ รอง ผบก.ทล. เป็น ผบก.จต. พล.ต.ต.ธัชชัย หงส์ทอง ผบก.ศสส.บช.ภ.1 เป็น ผบก.กองคดีปกครองและคดีแพ่ง บช.กมค. พล.ต.ต.วิมล เปาอินทร์ รอง ผบช.น. เป็น รอง ผบช.จต.พล.ต.ต.ชำนาญ รวดเร็ว ผบก.ภ.จว.ลำพูน เป็น ผบก.จต.

พ.ต.อ.ญ.ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง รอง ผบก.กง. เป็น ผบก.กง. พ.ต.อ.วิชัย รัตนยศ รอง ผบก.อต. เป็น ผบก.ยธ. พ.ต.อ.กำพล ศรีเจริญ รอง ผบก.อต.เป็น ผบก.อต พ.ต.อ.สมชาติ มาสำราญ รอง ผบก.น.4 เป็น ผบก.พธ. พ.ต.อ.มโนช ตันตระเธียร รอง ผบก.ตท. เป็น ผบก.ตท. พล.ต.ต.โชติกร สีมันตร ผบก.กองทะเบียนพล เป็น ผบก.อก.ศ. พล.ต.ต.ประชา ชัชวาลา ผบก.อต ขึ้นเป็น รอง ผบช.ก.ตร. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ชัย ตันประเสริฐ รอง ผบช.จต. เป็น รอง ผบช.ก.ตร.

—————————————————————–

รายชื่อนายพลตำรวจที่ผ่านความเห็นชอบของ ก.ตร.

สำหรับรายชื่อนายพลตำรวจที่ผ่านความเห็นชอบของ ก.ตร. ประกอบด้วย

พล.ต.ต.วรัญวัส การุณยธัช รองจเรตำรวจ(จตร) (สบ7) เป็น รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.ศักดา ชื่นภักดี ผบก.ตม.3 เป็น รองผบช.น.
พล.ต.ต.อนุชัย เล็กบำรุง ผบก.น.5 ขึ้นเป็น รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.สาโรจน์ พรหมเจริญ ผบก.น.2 เป็น รองผบช.น
พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว ผบก.น.9 เป็น รองผบช.น.
พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบก.อคฝ. เป็น ผบก.น.9
พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย ผบก.ประจำบช.น. เป็น ผบก.อก.บช.น.
พ.ต.อ.รณศิลป์ ภู่สาระ รอง ผบก.ป. เป็น ผบก.ศสส.บช.น.
พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูตร ผบก.ศสส.บช.น.เป็น ผบก.ส.3
พ.ต.อ.สมชาย พัชรอินโต รอง ผบก.น.5 เป็น ผบก.น.5
พล.ต.ต. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบก.อก.นรป. เป็น ผบก.น.6
พล.ต.ต.สมวุฒิ วรรณพิรุณ ผบก.น.4 เป็น ผบก.รฟ.

พล.ต.ต.สำเริง สุวรรณพงศ์ ผบก.น.3 เป็น ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.
พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผบก.น.7
พ.ต.อ.ศานิตย์ มหถาวร รอง ผบก.ป. ขึ้นเป็น ผบก.น.3
พล.ต.ต.สุธีร์ เนรกัณฐี ผบก.จต.2 เป็น ผบก.น.4
พ.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง รองผบก.ส.2 ขึ้นเป็น ผบก.อคฝ
พล.ต.ต.วีระพัฒน์ ตันศรีสกุล ผบก.อก.บช.น.เป็น ผบก.อก.นรป.
พล.ต.ต.คำรบ ปัญญาแก้ว รอง ผบช.ภ.1 เป็น รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ รองผบช.ภ.8 เป็น รองผบช.ภ.1
พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ ผบก.กยศ เป็น ผบก.ภ.จว.ชัยนาท
พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เป็น ผบช.ประจำ บช.ภ.6
พล.ต.ต. สุรชัย สืบสุข ผบก.ภ.จว.อ่างทอง เป็น ผบก.ภ.จว.นนทบุรี
พล.ต.ต. เมธี กุศลสร้าง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็น ผบก.ภ.จว.อ่างทอง
พล.ต.ต.วัฒนา เขตสมุทร ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด เป็น ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี
พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม เป็นผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ

พล.ต.ต.โกศล พัวเวส รองผบช.ส. เป็น รองผบช.ภ.2
พล.ต.ต.สุวิระ ทรงเมตตา รองผบช.ภ.2 เป็น รอง ผบช.นรต.
พล.ต.ต.กฤษฎิศักดิ์ วิชชารยะ รองผบช.นรต. เป็น รองผบช.ส.
พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เป็น ผบก.ภ.จว.ระยอง
พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบก.ภ.จว.ระยอง ขึ้นเป็น รองผบช.ภ.4
พล.ต.ต.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผบก.ภ.จว.ตราด ขึ้นเป็น รองผบช.ศ.
พล.ต.ต.เดชา ชวยบุญชม ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ขึ้นเป็น รองผบช.ภ.3
พ.ต.อ.ธนวุฒิ โพธิ์ชุ่ม รองผบก.ภ.จว.เลย เป็น ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
พล.ต.ต.สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี ขึ้นเป็น รองผบช.ภ.3
พล.ต.ต.กรกต สาริยา ผบก.ภ.จว.ศรีษะเกษ ขึ้นเป็น รองผบช.ภ.3

พล.ต.ต.รังสรรค์ สุขสวคนธ์ ผบก.ศสส ภ.3 เป็น ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
พ.ต.อ.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี รองผบก.ศสสภ.3 ขึ้นเป็น ผบก.ศฝร ภ.3
พ.ต.อ.บุญยศ บุญไพศาล รองผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี ขึ้นเป็น ผบก.ภ.จว.ยโสธร
พล.ต.ต.จักรทิพย์ โหละสุตสกุล ผบก.ศฝร.ภ.3 เป็น รองผบช.ภ.3
พล.ต.ต.พิสัณห์ อาวีกรวรเทพนิตินันท์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย เป็น ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
พล.ต.ต.บุญจันทร์ นวลสาย ผบก.ภ.จว.เลย เป็น ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
พ.ต.อ.สิทธิพร โนนจุ้ย ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร เป็น ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

พล.ต.ต.สายัณห์ กระแสแสน ผบก.ภ.จว.ยะลา ขึ้นเป็น รอง ผบช.ศชต.
พล.ต.ต.โชติ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.กองตรวจราชการ 5 จต. เป็น ผบก.ภ.จว.ยะลา
พ.ต.อ.ชาญ วิมลศรี รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ขึ้นเป็น ผบก.สส.ศชต.
พล.ต.ต.นราศักดิ์ เชียงสุข ผบก.ศสส.ศชต. เป็น ผบก.ภ.จว.สตูล
พ.ต.อ.สาคร ทองมุณี รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ขึ้นเป็น ผบก.ภ.จว.ตรัง
พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทร์สว่าง ผบก.ภ.จว.ตรัง ขยับเป็น รอง ผบช.ภ.1
พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร รอง ผบช.ภ.9 เป็น รอง ผบช.กมค.
พล.ต.ต.สุดใจ ญาณรัตน์ รอง ผบช.ภ.9 เป็น รองผบช.ภ.8
พล.ต.ต.วิษณุ ม่วงแพรศรี ผบก.ประจำบช.ภ.8 เป็น รองผบช.ภ.9

พล.ต.ต.พิสุทธิ์ พุ่มพิเชฏฐ์ รองผบช.สตม. เป็น รองผบช.ก.
พล.ต.ต.สุเทพ เดชรักชา ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.เป็น รองผบช.ก.
พล.ต.ต.นรบุญ แน่นหนา ผบก.จต. เป็น ผบก.ทล
พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืช ผบก.กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ เป็น ผบก.รน.
พ.ต.อ.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รรท.ผบก.ป.เป็นผบก.ป.
พล.ต.ต.สุรพงษ์ ศิริ ภักดี ผบก.รฟ.เป็น ผบก.สกพ.
พล.ต.ต.สมยศ พรหมนิ่ม ผบก.ทล.เป็นผบก.จต.
พล.ต.ต.ชาญเทพ เสสะเวช ผบก.รน.ขึ้นเป็น รองผบช.ส.
พ.ต.อ.นิพนธ์ เจริญผล รองผบก.ปคม.เป็น ผบก.ประจำ บช.ก.
พล.ต.ต.สุรพล ทวนทอง รองผบช.ก.เป็น รองผบช.จต.
พ.ต.อ.สุรชัย ควรเตชะคุปต์ รองผบก.ศสส.ภ.7 เป็น ผบก.ปปป

พล.ต.ต.วิสนุ ประสาททองโอสถ ผบก.ตม.2 เป็น รองผบช.สตม.
พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี ผบก.ส.2 เป็น ผบก.ตม.2
พล.ต.ต.ดำริห์ โชตเศรษฐ์ รองผบช.น. เป็น รองผบช.สตม.
พล.ต.ต.สุรพล ธนโกเศศ รองผบช.ภ.1 เป็น รองผบช.สตม.
พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ผบก.ตท.เป็น ผบก.อก.สตม.
พ.ต.อ.นุชิต ศรีสมพงษ์ รองผบก.ศสส.สตม.เป็น ผบก.ประจำ สตม.
พ.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผบก.สบส.เป็น ผบก.ตม.3
พ.ต.อ.ธงชัย โตงาม รองผบก.ส.1 ขึ้นเป็น ผบก.ส.2
พล.ต.ต.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี เป็น ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่
พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ขึ้นเป็น รองผบช.ภ.5
พล.ต.ต.ปิยะพล โมกวรรธนะ ผบก.ศูนย์บริการทางการศึกษา นรต. เป็น ผบก.ส.1
พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ ปานสาคร ผบก.กองนิติการ เป็น ผบก.อก.ส.
พล.ต.ต.อรรณพ ปิ่นแจ้ง ผบก.ส.3 เป็น ผบก.ประจำ ส.
พล.ต.ต.ภูวดล วุฑฒกนก ผบก.จต.6 เป็น รองผบช.สทส.
พล.ต.ต.จตุรงค์ โชติดำรง รองผบก.จต. เป็น ผบก.ยุทธศาสตร์ สทส.
พล.ต.ต.สุชาติ กังวารจิตต์ รองผบก.กองตำรวจสื่อสาร สทศ. เป็น ผบก.กองตำรวจสื่อสาร สทส.

พ.ต.อ.เกษมสันต์ บุญญากาญจน์ รองผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เป็น ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.อ.ชัชวาล วชิรปราณีกูล รองผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เป็น ผบก.ศฝร.ภ.5
พ.ต.อ.พงษ์ศักก์ เชื้อสมบูรณ์ รองผบก.ศสส.ภ.5 เป็น ผบก.ภ.จว.แพร่
พล.ต.ต.จำลอง น้อมเศียร ผบก.ศสส.ภ.6 เป็น ผบก.ภ.จว.ตาก
พ.ต.อ.ประเสริฐ กาฬรัตน์ รองผบก.ภ.จว.พิษณุโลก ขึ้นเป็น ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร
พ.ต.อ.ชนิน พรหมไพบูรณ์ รองผบก.ภ.จว.ตาก เป็น ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ ผบก.การศึกษาและประกันคุณภาพ บช.ศ. เป็น เลขาตร.
พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ ลก.ตร.เป็นผบก.การศึกษาและประกันคุณภาพ บช.ศ.
พล.ต.ต.ฉลองชัย บุรีรัตน์ ผบก.ภ.จว.แพร่ เป็น ผบก.ภ.จว.น่าน
พ.ต.อ.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รองผบก.ทล.เป็น ผบก.ภ.จว.พิจิตร
พ.ต.อ.สุวรรณ เอกโพธิ์ รองผบก.ส.1 เป็น ผบก.ศสส.ภ.5
พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ผบก.กองบังคับการปกครองนรต.เป็น ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี
พล.ต.ต.กำพล ทับทิมไทย ผบก.ส.1 เป็น ผบก.ภ.จว.ตราด
พ.ต.อ.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ รองผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ขึ้นเป็น ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พล.ต.ต.เทศา ศิริวาโท ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ขึ้นเป็น รองผบช.ภ.8
พล.ต.ต.บุญส่ง พาณิชอัตรา รองผบช.น.เป็น รองผบช.ภ.8
พล.ต.ต.วิทยเดช วรดิลก ผบก.ภ.จว.ระนอง เป็น ผบก.ภ.จว.กระบี่
พล.ต.ต.วิทูร ธรรมรักษา ผบก.ศฝร8 เป็น ผบก.ภ.จว.ระนอง
พ.ต.อ.สุวรรณ ลีลาภรณ์ รองผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขึ้นเป็น ผบก.ศฝร.8

พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบก.ปส.2 ขึ้นเป็น รองผบช.ปส.
พล.ต.ต.อาชวันต์ โชติเสถียร ผบก.อก.ปส.เป็นผบก.ปส.2
พ.ต.อ.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รองผบก.อก.ปส เป็น ผบก.อก.ปส.
พ.ต.อ.สุธีร์ โสตถิทัต รองผบก.สกบ.ขึ้นเป็น ผบก.ประจำ ภ.8
พล.ต.ต.สราวุธ พีรานนท์ ผบก.ภ.จว.กระบี่ เป็น ผบก.สรรพาวุธ
พล.ต.ต.เรวัช กลิ่นเกสร ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี เป็น รอง ผบช.ภ.7
พ.ต.อ.ธยาฤทธิ์ เอกเผ่าพันธ์ รองผบก.อก.ภ.7 ขึ้นเป็น ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.อ.วีระ บุตรโพธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็น ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี
พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ ผบก.พฐก. เป็น รอง ผบช.สพฐ.
พ.ต.อ.สังวรณ์ ภู่ไพจิตรกุล รอง ผบก.ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เป็น ผบก.สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
พ.ต.อ.อภิรัตน์ ปรักกมะกุล รอง ผบก.ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 เป็น ผบก.พฐก.
พล.ต.ต.สัญชัย ไชยอำพร ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี ขึ้นเป็น รองผบช.ภ.2
พล.ต.ต.ธีระยุทธ ธรรมสาโรช ผบก.อก.ส.เป็นผบก.ภ.จว.สระแก้ว
พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว เป็น ผบก.ปคบ.
พล.ต.ต.จตุรงค์ ภุมรินทร์ ผบก.ปคบ. ขึ้นเป็น รองผบช.จต.
พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชาญพนา ผบก.ภ.จว.ยโสธร เป็น ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี
พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว ผบก.วน. เป็น ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ
พ.ต.อ.วันชาติ คำเครือคง รองผบก.กองยุทธศาสตร์ ขึ้นเป็น ผบก.กองยุทธศาสตร์

พล.ต.ต.ชวลิต ชาญเวช ผบก.ภ.จว.พิจิตร เป็น ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์
พล.ต.ต.โชต วีรเดชคำแหง ผบก.อก.ภ.6 ขึ้นเป็น ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
พล.ต.ต.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ ผบก.อก.ภ.1 เป็น ผบก.ภ.จว.จันทบุรี
พล.ต.ต.สมเกียรติ คำนิยาย ผบก.ประจำ ตชด.เป็นรองผบช.ตชด.
พล.ต.ต.ยุทธนา ตุงคะเสน ผบก.ประจำตชด รองผบช.ตชด.
พ.ต.อ.ลิขิต สุทธะพินทุ รองผบก.สสน. ตชด.เป็น ผบก.กฝ. ตชด.
พ.ต.อ.ศรายุทธ พูลธัญญะ รองผบก.ปคม.เป็น ผบก.สสน.ตชด.
พล.ต.ต.วิศิษฐ์ เอมประณีตร์ ผบก.นรต. ขึ้นเป็น รองผบช.นรต.
พ.ต.อ.สุรพล ศรีวงศ์ รองผบก.บริการทางการศึกษา นรต. ขึ้นเป็น ผบก.กองบังคับการศึกษา นรต.
พ.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รศ.(สบ.5 ) เป็น ผบก.อก.นรต.

พ.ต.อ.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รอง ผบก.กองทะเบียนพล เป็น ผบก.กองทะเบียนพล
พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบช.ภ.7 เป็น รอง ผบช.สกพ. ขณะที่
พ.ต.อ.พินิต มณีรัตน์ รองผบก.ทล.ขึ้นเป็นผบก.จต.
พล.ต.ต.ธัชชัย หงส์ทอง ผบก.ศสส.บช.ภ.1 เป็น ผบก.กองคดีปกครองและคดีแพ่ง บช.กมค.
พล.ต.ต.วิมล เปาอินทร์ รองผบช.น.เป็น รองผบช.จต.
พล.ต.ต.สุรพล ทวนทอง รองผบช.ก.เป็น รองผบช.จต.
พล.ต.ต.สุกิจ โคอินทรางกูร ผบก.อก.สตม. เป็น รองผบช.สกพ.
พล.ต.ต.ญ.จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ ผบก.กง. ขึ้นเป็นรองผบช.สำนักงบประมาณและการเงิน
พล.ต.ต.ชำนาญ รวดเร็ว ผบก.ภ.จว.ลำพูน เป็น ผบก.จต.
พ.ต.อ.ญ.ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง รองผบก.กง. เป็น ผบก.กง.
พ.ต.อ.วิชัย รัตนยศ รองผบก.อต. เป็นผบก.ยธ.
พ.ต.อ.กำพล ศรีเจริญ รองผบก.อต.ขึ้นเป็น ผบก.อต
พ.ต.อ.สมชาติ มาสำราญ รองผบก.น.4 เป็น ผบก.พธ.
พ.ต.อ.มโนช ตันตระเธียร รองผบก.ตท.เป็น ผบก.ตท.
พล.ต.ต.โชติกร สีมันตร ผบก.กองทะเบียนพล เป็น ผบก.อก.ศ.
พล.ต.ต.ประชา ชัชวาลา ผบก.อต ขึ้นเป็น รอง ผบช.ก.ตร.
พล.ต.ต.ประสิทธิ์ชัย ตันประเสริฐ รองผบช.จต. เป็น รองผบช.ก.ตร.

ข้อมูลจาก
มติชน