คำสั่งแต่งตั้งยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

คำสั่ง ตร.ที่ 642/2551 แต่งตั้งยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ป.)
| บัญชีแนบท้าย

คำสั่ง ตร.ที่ 643/2551 แต่งตั้งยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(อก.)
| บัญชีแนบท้าย

สภ.ผักไห่ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ

ส.ต.ต.ฉัตรพงษ์ ธรรมสอน
ส.ต.ต.อนุชา ตรีนพ
ส.ต.ต.สราวุธ คำอินทร์
ส.ต.ต.วัฒนา ทีทัดด้วง
และ
ส.ต.ต.สุวิทย์ ฉวีเวช

ที่มา http://personnel.police.go.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>