กู้วิกฤตน้ำท่วมโรงพักผักไห่ เพื่อให้บริการประชาชน

หลังจากที่ต่อสู้กับมวลน้ำขนาดใหญ่ที่มาโอบล้อมทางด้านหลังโรงพัก ในที่สุดแนวกระสอบทรายที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันก่อขึ้นมาเพื่อสู้กับแรงน้ำ ในที่สุดก็ไม่สามารถทานแรงน้ำที่มากมายได้ แรงดันน้ำขนาดมหึมาพังทะลายแนวกระสอบทราย ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมโรงพักผักไห่ และบ้านพักตำรวจ เสียหายหลายหลัง

แต่พวกเราตำรวจผักไห่ อยุธยา รวมแรงกายแรงใจ เพื่อกอบกู้สถานีตำรวจอันเป็นที่รักของเราคืนมาให้ได้ เพราะยังมีประชาชนที่มีความเดือนร้อนอีกมากมายที่ต้องมาแจ้งความร้องทุกข์ บนสถานี

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>