กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2554


สถานีตำรวจภูธรผักไห่ พร้อมข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ที่จัดขึ้น ณ วัดตึกคชหิรัญ อ.ผักไห่ฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>