กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ของ สภ.ผักไห่ โดยชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนวัดราษฎรนิยม ร่วมกับคณะครูนักเรียน มศว.ประสานมิคร เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2555
[pe2-gallery album="aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcGhha2hhaXBvbGljZS9hbGJ1bWlkLzU2OTczOTE0NzM4NzY3NDAwNDk/YWx0PXJzcyZhbXA7aGw9ZW5fVVMma2luZD1waG90bw=="]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>