กิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ต.ค.2555

ผกก.สภ.ผักไห่ พร้อมข้าราชการตำรวจร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม ประจำปี 2555 ณ ศาลาประชาคมอำเภอผักไห่

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>