กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาของสถานีตำรวจภูธรผักไห่

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาของสถานีตำรวจภูธรผักไห่ ประจำปี 2551
โดยได้เรียนเชิญ กต.ตร.ประจำสถานีร่วมงานด้วย…

รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>