กิจกรรมฝึกประจำสัปดาห์

ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ที่จัดให้มีการฝึกประจำสัปดาห์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพ และทบทวนท่าการฝึกต่างๆ เช่น การรายงานตัว การแต่งกาย ความพร้อมเพียง การฝึกยุทธวิธีตำรวจ ซึ่งมี พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ เป็นผู้นำฝึก และกายบริหาร