กิจกรรมทำบุญวันพระ

สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชน ในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้นำข้าราชการตำรวจร่วมทำบุญตักบาตรวันพระที่ วัดตาลานเหนือ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>