กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

วันนี้ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๑๕ น.
นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอผักไห่ ,พ.ต.อ.โสภณ มงคลโสภณรัตน์ ผกก.สภ.ผักไห่ พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ผักไห่ ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ,เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,มูลนิธิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอผักไห่ และทำความสะอาดรอบคูคลองแม่น้ำน้อย

จิตอาสา อ.ผักไห่_๒๐๐๕๐๑_0036 จิตอาสา อ.ผักไห่_๒๐๐๕๐๑_0021 จิตอาสา อ.ผักไห่_๒๐๐๕๐๑_0027 จิตอาสา อ.ผักไห่_๒๐๐๕๐๑_0016จิตอาสา อ.ผักไห่_๒๐๐๕๐๑_0054 จิตอาสา อ.ผักไห่_๒๐๐๕๐๑_0061