กฎหมาย น่ารู้

การแสดงใบอนุญาตขับขี่นั้น ต้องส่งมอบใบอนุญาตขับขี่ให้ตำรวจจราจรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตขับขี่ การถือใบอนุญาตขับขี่ไว้ และแจ้งตำรวจจราจรว่ามีใบอนุญาตขับขี่โดยมิยอมส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตรวจสอบไม่เป็นการแสดงใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย ถ้าไม่นำใบอนุญาตขับขี่ติดตัวมาเพื่อแสดง หรือไม่ยอมแสดงใบอนุญาตขับขี่ให้ตำรวจจราจรตรวจสอบความถูกต้อง มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

1490767235528  

รถยนต์ที่ตัดหม้อพักท่อไอเสียออก แล้วนำมาใช้ขับบนท้องถนน มีความผิดตามกฎหมายรถยนต์ โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กันเลยนะครับ ”ระบบไอเสีย” เป็นอุปกรณ์ส่วนควบของรถยนต์ที่กฎหมายบังคับให้มี และหม้อพักท่อไอเสียก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบไอเสีย

1490768465404

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบรองรับน้ำหนัก (เสริมแหนบ)ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน ถ้าไม่แจ้งขอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ แล้วนำมาใช้ ผิดกฎหมายรถยนต์ ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

1490767362112

หลักติดกระจกรถจักรยานยนต์
1.กระจกที่นำมาติดต้องมีผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
2.การติดกระจกต้องติดตั้งอย่างมั่นคง และต้องไม่เคลื่อนที่ในสภาวะการใช้งานปกติ
3.ติดตั้งที่ด้านซ้าย และด้านขวา ของรถจักยานยนต์ จำนวนด้านละ 1 ชุด
4.ติดตั้งในลักษณะที่ผู้ขับรถสามารถ ปรับ อุปกรณ์มองภาพได้ในตำแหน่งการขับรถปกติ
5. ตำแหน่งการติดตั้งกระจกต้องอยู่ที่ระยะกึ่งกลางจากผิวสะท้อน ห่างจากแนวกึ่งกลางตามความยาวของรถ ตัดจากจุดกึ่งกลางของคันบังคับออกไปด้านนอกตัวรถไม่น้อยกว่า 28 cm
6.การติดกระจกต้องสามรถมองเห็นสภาพการจราจรด้านข้างและด้านหลังได้ชัดเจน ในขณะขับขี่

1490767407173

ที่มา Facebook : กฎหมายที่ตำรวจจราจรควรรู้ในการปฏิบัติหน้าที่